Zależy czego się szuka

Dzięki swojej powierzchni i rozciągłości południkowej Wielkopolska ma turystom rowerowym do zaoferowania zróżnicowane trasy. Ich charakter definiuje ich lokalizacja. Krajobraz, atrakcje turystyczne, ukształtowanie terenu — wszystko to jest warunkowane konkretnym położeniem.

Zasadniczy podział szlaków rowerowych w Wielkopolsce ma charakter geograficzny. Z reguły wyróżnia się szlaki rowerowe w Wielkopolsce północnej, południowej, wschodniej, zachodniej i wokół Poznania.

Trasy Wielkopolski północnej to przede wszystkim pierwotna natura borów i lasów, polodowcowe ukształtowanie terenu z licznymi wzniesieniami i jeziorami. W południowej Wielkopolsce przeważają wymagające trasy dla bardziej doświadczonych turystów, biegnące przez pagórkowaty teren. We wschodniej Wielkopolsce trasy są zwykle łatwiejsze do pokonania, niemniej jednak równie, a może nawet bardziej malownicze niż w pozostałych częściach regionu. Wielkopolska zachodnia i jej trasy to przede wszystkim mieszanka szlaków krajoznawczych i kulturoznawczych. W końcu trasy wokół Poznania tworzą pierścień pozwalający na poznanie historycznego centrum państwowości polskiej.

Wszystkie trasy rowerowe w regionie wielkopolskim są ze sobą połączone w jedną sieć poprzez szlaki łącznikowe i dostatecznie dobrze oznakowane, aby przynieść frajdę z podróżowania przez Wielkopolskę każdemu turyście, bez względu na jego doświadczenie i zainteresowania.

Bo jeżeli szuka się konkretów

Ilość tras rowerowych dostępnych dla turystów w Wielkopolsce umożliwia dowolny wybór i dowolną konfigurację wyprawy. Poza kryterium geograficznym podziału szlaków w Wielkopolsce funkcjonuje także ujednolicona sieć najdłuższych (minimum 100 km) i najważniejszych szlaków w regionie: Wielkopolski System Szlaków Rowerowych. W jego skład wchodzą:

  • Piastowski Trakt Rowerowy
  • Szlak Stu Jezior
  • Pierścień Rowerowy dookoła Poznania
  • Bursztynowy Szlak Rowerowy
  • Ziemiański Szlak Rowerowy
  • Nadwarciański Szlak Rowerowy (odcinki wschodni i zachodni)
  • Transwielkopolska Trasa Rowerowa (odcinki północny i południowy)

Wielkopolska to jest to

Piastowski Trakt Rowerowy

Najkrótszy w systemie, czarny szlak długości około 105 km. Przebiega od Poznania do wsi Izdby, po drodze pozwalając przejechać przez dwa parki krajobrazowe, poznać wszystkie historyczne i bardziej współczesne atrakcje Poznania, zwiedzić Ostrów Lednicki oraz Gniezno. Ta jedna z najbardziej popularnych tras (nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju), wytyczona jest przez malownicze tereny Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Szlak Stu Jezior

Czarny szlak rowerowy (który biegnie niemal równolegle do wytyczonej bardziej na północ zachodniej części Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego) o długości około 110 km. Przebiega z Poznania do Międzychodu. Został wytyczony jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce i jest jednocześnie częścią międzynarodowego szlaku rowerowego EuroVelo2. Przebiega między wielkopolskimi jeziorami i można w jego przebiegu podziwiać między innymi Poznań, Szamotuły, Sierakowski Park Krajobrazowy i Międzychód.

Pierścień Rowerowy dookoła Poznania

To czarny szlak rowerowy tworzący zamkniętą pętlę biegnącą wokół Poznania. Jego długość to mniej więcej 165 km. Konfiguracja trasy pozwala na jej wygodny podział (oficjalnie dzieli się na 7 odcinków między węzłami dojazdowymi), co przekłada się na możliwość pokonywania jej w formie krótkich wypadów. Jest to jedna z pierwszych tras rowerowych w Wielkopolsce i jednocześnie jedna z najpopularniejszych. Na trasie szlaku można podziwiać między innymi: Wielkopolski Park Narodowy, Kórnik, Rogaliński Park Krajobrazowy, Rezerwat „Meteory Morasko”.

Bursztynowy Szlak Rowerowy

To jeden z nowszych szlaków rowerowych w systemie. Oznaczony jest kolorem zielonym i ma długość 200 km. Jego nazwa nieprzypadkowo nawiązuje do starożytnego szlaku bursztynowego. Sam szlak początek ma w Sycowie (jeszcze w województwie dolnośląskim) i biegnie między innymi przez Kalisz, Konin, Licheń Stary (gdzie można podziwiać największy w Polsce kościół) do Przewozu (już w województwie kujawsko-pomorskim).

Ziemiański Szlak Rowerowy

Jest to zielony szlak rowerowy długości niemal 250 km, tworzący pętlę na południe od Poznania. Jego trasa częściowo pokrywa się z międzynarodowym szlakiem EuroVelo9. Jak sama nazwa wskazuje, w przebiegu tego szlaku głównymi atrakcjami są zabytki ziemiańskie. Z tego też powodu ta trasa jest określana mianem najbardziej wielkopolskiej ze wszystkich tras w systemie, ponieważ ze wszystkich szlaków najlepiej pozwala poznać dawny charakter regionu. Najważniejsze z dworów ziemiańskich na szlaku znajdują się między innymi w: Racocie, Lesznie, Turwi.

Nadwarciański Szlak Rowerowy

Jest to niebieski szlak składający się z dwóch części: wschodniej (uruchomionej wcześniej) i zachodniej (alternatywnej dla Szlaku Stu Jezior), których łączna długość to prawie 375 km. Część wschodnia biegnie z Poznania na wschód do Uniejowa i zapory na zbiorniku Jeziorsko (już w granicach administracyjnych województwa łódzkiego). Z kolei część zachodnia wytyczona jest między Poznaniem i Międzychodem na zachodzie regionu. Szlak, jak sama nazwa wskazuje, w obu jego częściach przebiega wzdłuż wielkopolskiego odcinka Warty. W biegu części wschodniej można podziwiać Rogaliński Park Krajobrazowy, Śrem, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Konin, Koło, Uniejów i zbiornik Jeziorsko. Z kolei w zachodniej części do głównych atrakcji zaliczają się: Biedrusko, Oborniki, Obrzycko, Wronki, Sieraków, Międzychód.

Transwielkopolska Trasa Rowerowa

Zielony szlak rowerowy dzielony na dwie części — północną (oddaną wcześniej) i południową — który, biegnąc południkowo, jest łącznikiem między najdalej na północ i na południe wysuniętymi krańcami Wielkopolski. Jego łączna długość to około 475 km. Część północna biegnie między Okonkiem i Poznaniem, a jej głównymi atrakcjami są: Piła, Obrzycko, Szamotuły. Z kolei południowa część poprowadzona jest dalej z Poznania, przez Środę Wielkopolską, Jarocin, Gołuchów, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kobylą Górę (czyli najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce) po Siemianice.

Więcej niż widać na pierwszy rzut oka

Wielkopolska to nie tylko przedsiębiorczość poznaniaków. To na pewno nie monotonia krajobrazów. To cały wachlarz atrakcji i cudownej przyrody dostępny dla turystów rowerowych na wyciągnięcie ręki. Nic tylko wskakiwać na rower i wyciągać mapę.


Najciekawsze trasy rowerowe w Wielkopolsce
Średnia ocena: 4.3 (86%)
Na podstawie: 7 ocen