Brak znajomości przepisów oraz nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego często może stanowić poważne zagrożenie dla wielu osób, w tym także dla samego siebie. Tyczy się to nie tylko kierowców samochodów i pieszych, ale także rowerzystów. Część z nich bowiem, decyduje się na poruszanie po mieście tym pojazdem bez podstawowej wiedzy na temat dozwolonych i niedozwolonych zachowań. Niektórzy rowerzyści wybierają jazdę chodnikiem, niektórzy natomiast wolą poruszać się ulicami. Czasem panuje również błędne przekonanie, że rowerzysta może korzystać z obu tych dróg. Aby nie popełniać tego błędu i nie tworzyć zagrożenia, warto zapoznać się z odpowiednimi artykułami z Prawa o Ruchu Drogowym i, przede wszystkim, nie lekceważyć żadnego uczestnika ruchu. Co zatem mówią nam przepisy i czy korzystanie z chodnika jest dozwolone dla rowerzystów w każdym przypadku?

Sytuacje, w których jazda rowerem po chodniku jest dopuszczalna

Artykuły dotyczące jazdy na rowerze zostały sporządzone w sposób jasny i klarowny, dzięki czemu zrozumienie ich oraz przystosowanie się do wymaganego porządku na drogach nie powinno stanowić problemu dla nikogo. Miejscem roweru, jak każdego innego pojazdu, jest ulica, a wiele rowerzystów poruszających się po chodniku nie tylko utrudnia ruch pieszym, ale także nie stosuje się do ważnych zasad ruchu drogowego. Pomimo tego, że ogólna zasada mówi, że jazda rowerem po drodze dla pieszych jest zabroniona, istnieje kilka wyjątków, które pozwalają każdemu rowerzyście korzystać z chodnika.

  • Korzystanie przez rowerzystę z chodnika jest dozwolone, gdy opiekuje się on dzieckiem do lat 10, które samodzielnie kieruje rowerem. To oznacza, że przepis ten nie odnosi się do przewożenia dziecka w przyczepce albo w foteliku.
  • Korzystanie przez rowerzystę z chodnika jest dozwolone, gdy warunki pogodowe, takie jak śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź lub mgła, utrudniają jazdę po ulicy oraz zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty.
  • Korzystanie przez rowerzystę z chodnika jest dozwolone, gdy szerokość chodnika znajdującego się wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością powyżej 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry. Jednocześnie, brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Określone zasady a bezpieczeństwo rowerzysty

Pomimo tego, że przepisy sformułowane są bardzo zrozumiale, wielu rowerzystów nadal nie jest przekonanych do korzystania z jezdni, a kierowanie się tymi zasadami nie gwarantuje bezpieczeństwa na drodze. W przypadku poruszania się z dzieckiem powyżej 10 lat wymagane jest korzystanie z ulicy, jednak przy nasilonym ruchu byłoby to bardzo ryzykowne. To samo tyczy się przewożenia dziecka na foteliku lub w przyczepce. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę nie tylko zasady, ale także zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz przewożonemu dziecku. Ponadto, opisane warunki pogodowe są często kwestią subiektywną, a ich dokładne sformułowanie i określenie nie jest możliwe. Kolejną wartą poruszenia kwestią jest fakt, że w godzinach nocnych, na wszystkich drogach w obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość pojazdów na jezdni jest wyższa niż 50 km/h. Co więc zrobić w sytuacjach, kiedy ustalone zasady nie do końca zapewniają nam bezpieczeństwo na drodze?

Najważniejszą zasadą podczas jazdy na rowerze jest zachowanie kultury osobistej oraz trzeźwego umysłu. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Niedopuszczalne jest zatem utrudnianie ruchu na chodniku, a każdy rowerzysta powinien jechać odpowiedzialnie i roztropnie. Mimo to, wielu z nich potrafi zachowywać się lekceważąco wobec każdego przechodniego a co więcej, stać ich nawet na aroganckie komentarze oraz niecierpliwe dzwonienie. W przypadkach, kiedy nie została wyodrębniona droga rowerowa, a ruch na jezdni jest wyjątkowy nasilony i utrudniony, wystarczy zachowywać się kulturalnie i rozsądnie. Dzięki temu możemy bezpiecznie korzystać z chodnika, nie narażając na niebezpieczeństwo ani siebie, ani innych osób. Ważne jest zatem nie tylko umiejętne korzystanie ze znaków oraz odgórnie określonych zasad, ale przede wszystkim, ze zdrowego rozsądku.


Kiedy można jeździć rowerem po chodniku?
Średnia ocena: 4.8 (96%)
Na podstawie: 6 ocen